Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Projekt pn. “Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.01.01-24-032E/20-00 została podpisana dnia 23.09.2022 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej z OZE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, na dachach czterech obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

1. budynek dyrekcji przy ul. Agricoli 2 

 

2. budynek maszyny wyciągowej Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93

 

3. budynek łaźni łańcuszkowej przy ul. Wolności 408

 

4. budynek obsługi ruchu turystycznego (dawny budynek wentylatorów) przy Mochnackiego 12

 

Zakres projektu obejmuje dwa zadania: zakup i montaż pięciu instalacji fotowoltaicznych oraz promocję projektu. Efektem realizacji projektu będzie możliwość ograniczenia niskiej emisji generowanej przez infrastrukturę Beneficjenta. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom wykorzystania OZE w regionie, nastąpi poprawa efektywności energetycznej w budynkach, a także poprawi się poziom czystości powietrza atmosferycznego dzięki ograniczeniu zużycia energii pozyskiwanej ze źródeł tradycyjnych.

 

Całkowita wartość projektu: 452 943,34 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 368 246,62 zł
Wartość dofinansowania: 313 009,63 zł

 

Realizacja projektu w roku 2023

 

Projekt pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.