Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia obejmujący:
„Montaż zacieniających elementów ażurowych (stałych żaluzji fasadowych) na fragmencie południowej elewacji budynku EOKTiTP, przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu”.

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż ażurowych elementów zacieniających (stałych żaluzji fasadowych) na fragmencie południowej elewacji budynku EOKTiTP, przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe. 26/08/2022

Zał. nr 1 PROJEKT 26/08/2022

Zała. nr 2 Formularz oferty 26/08/2022

Uzupełnienie rysunku Fragment elewacji południowej

Wybor Oferty 18/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.