Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Dostawa materiałów do wyrobisk górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednorazowa dostawa materiałów do wyrobisk górniczych w następującym asortymencie:
kotwa stalowa o dł. 1,8m szt. 50 Kotew ze stalowego pręta żebrowanego, nośność minimalna 120kN, gwint M20, komplet z nakrętką wysoką M20, podkładką kulistą i profilowaną podkładką kwadratową 15x15cm. Wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa B do stosowania w podziemnych zakładach górniczych
dłużyca - prostka V25 - 4,0m szt. 30 profil V25 (stal S 480 W),
dłużyca - prostka V25 - 5,0m szt. 6 (stal S 480 W) obudowa wg. danych katalogowych
strzemiona ŁKW szt. 120 kompletne strzemiona (śruby hakowe o dł. 300mm) do obudowy profilu V25 - ŁKW 25/25

2. Istotne warunki zamówienia
Wykonawca dostarczy materiały jednorazowo.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i może ulec zmianie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 31.10.2022
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2022

 

Rozeznanie cenowe 09/09/2022

Załącznik 1 - Formularz oferty 09/09/2022

Oświadczenie wykonawcy 09/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.