1.Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja:
- hala o wymiarach (+/-5%): szerokość - 8 m, długość - 10 m, wysokość - 2,5 m;
- montaż na podłożu trawiastym (zdjęcia – Załącznik nr 3), z możliwością łatwego demontażu przez pracowników Zamawiającego po zakończeniu sezonu letniego;
- ściany boczne otwierane (przesuwane lub do łatwego zwinięcia);
- 4 okna z folii przeźroczystej, po 2 na każdą z dłuższych ścian bocznych;
- wejście w postaci kurtyny lub przesuwane;
- dach i ściany pokryte materiałem PCV o gramaturze min. 650g/m², o gr. min. 0,55 mm, z atestami niezapalności;
- główna konstrukcja hali/profili wykonana z konstrukcji aluminiowej, łączniki stalowe ocynkowane ogniowo;
- hala mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych z pręta zbrojonego, śrub lub innych równoważnych rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, zapewniających stabilność konstrukcji;
- wewnątrz hali brak podpór;
- obiekt zgodny z polskimi normami dotyczącymi obciążeń wiatrem i obciążeń śniegiem PN-EN 13782 „Obiekty tymczasowe, namioty, bezpieczeństwo”, wykazujący wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Istotne warunki zamówienia:
a) Namiot należy dostarczyć oraz zamontować w wyznaczonym miejscu.
b) Przed montażem należy wykonać wykop kontrolny w celu uniknięcia kolizji z instalacją oświetlenia terenu.
c) Szczegółowa kolorystyka namiotu, a także kształt okien ozdobnych do uzgodnienia z Zamawiającym.
d) Przedmiot oferty powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją.
e) Do przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona dokumentacja techniczna konstrukcji w co najmniej 2 egzemplarzach.

2. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
3. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany najpóźniej w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert: Cena: 100 %
5. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 30.09.2022

Załączniki:

Rozeznanie cenowe - namiot P12C 26/09/2022

Załącznik 1 - wzór umowy 26/09/2022

Załącznik 2 - formularz oferty 26/09/2022

Załącznik 3 - zdjęcie lokalizacji 26/09/2022

Załącznik 4 - uzbrojenie terenu Park 12C 26/09/2022

Załącznik 5 oświadczenie dot wykluczenia 26/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.