Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna specjalistycznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz Cenowy. Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna specjalistycznego w jakości zgodnej z opisem przedstawionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego rozeznania cenowego.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i może ulec zmianie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.11.2022
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2022

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 29/09/2022

Rozeznanie cenowe 29/09/2022

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 29/09/2022

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 29/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.