Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:
Lp. Nazwa materiału Jedn. ilość
1 deska budowlana obrzynana calowa długość 3m m3 1,00
2 deska budowlana obrzynana grubości 50-70mm i szerokości 30cm długość 4m szt. 60,00
3 Stojaki drewniane długości 4m średnica 16-20cm, okorowane. Drewno jednostronnie olowane.. szt. 10,00
4 Stojaki drewniane długości 3m średnica 16-20cm, okorowane. Drewno jednostronnie olowane.. szt. 10,00
5 Połowica z drewna iglastego okorowanego nasyconego o grubości 9-11cm długości 120-140cm. Impregnat nie zmianiający koloru drewna lub kolor brązowy szt. 60,00
6 Króciaki (kopalniaki) średnicy 10-12cm, długości 120-140cm z drewna iglastego, okorowane nasycone. Impregnat nie zmianiający koloru drewna lub kolor brązowy szt. 40,00
7 Podkład kopalniany nasycony długości 1,2m, wysokość 150mm, płaszczyzna cięcia 160/240mm szt. 10,00
8 Podkład kopalniany nasycony długości 4 m, wysokość 150mm, płaszczyzna cięcia 160/240mm szt. 11,00

II. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna konstrukcyjnego i górniczego w jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty

IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- 14 roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Załączniki:

Rozeznanie rynku 17/01/2022

Załącznik 1 - Formularz oferty 17/01/2022

Załącznik 2 - Rozeznanie cenowe 17/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.