Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwis stacji wentylatorów głównych zlokalizowanych przy szybie „Guido” w ZKWK „Guido”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty,
zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:
a. przeglądami i konserwacją ośmiu klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
b. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów,
c. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
d. usuwaniem awarii.
2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
 zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania wartości umowy,
 w. w. usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z kontrolami elementów w/w stacji wentylatorów,
 Wykonawca winien złożyć ofertę, w której udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę oraz wymienione podzespoły na okres minimum 12 miesięcy,
 termin związania z ofertą 30 dni,
 termin płatności 30 dni,

3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 stycznia 2023 r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100% (najniższa zaoferowana cena)
Inne kryteria………(jeżeli dotyczy)

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 roku,

7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia na .......”

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Jan Baraniuk, tel. 630 30 90 wew.5551, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz 19/01/2022

Załącznik 2 - Wzór umowu 19/01/2022

Załącznik 3 - Wykaz urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów 19/01/2022

Zapytanie ofertowe 19/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.