Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.: ,,Realizacja i obsługa kampanii typu outdoor (billboardy 12 m i 18 m) X Międzynarodowego Festiwalu im. K. Pendereckiego w Zabrzu’’.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej realizacji i obsługi kampanii reklamowej typu outdoor (billboardy 12 i 18 m) X Międzynarodowego Festiwalu im. K. Pendereckiego w Zabrzu.
B. Wykonawca ma obowiązek wykonać zamówienie przy użyciu dostępnych, nowoczesnych środków, zapewniających optymalne standardy techniczne, stosowane przy tego rodzaju nośnikach reklamowych.
C. Termin ekspozycji: 16.09 – 30.09.2022.
D. Typ nośników:
Billboardy naścienne lub wolnostojące o wymiarach 12m lub 18m. Billboardy winny być umiejscowione w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych, w miejscach umożliwiających dotarcie reklamy do jak najszerszego kręgu odbiorców. Reklama powinna być widoczna w całości (nie zasłonięta przez krzewy, drzewa).
E. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę sugerowanych lokalizacji, przy czym minimum 5 z nich powinny znajdować się na terenie miasta Gliwice, 10 na terenie miasta Katowice i 5 na terenie miasta Zabrze.
F. W sumie billboardów nie może być mniej niż 30
G. Lokalizacja – województwo śląskie z uwzględnieniem Zabrza, Katowic i Gliwic
H. Wykonawca zobowiązany jest wydrukować na billboardy plakaty w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kampanii (zgodnie z przesłanym przez Zamawiającego projektem graficznym), utrzymać je w należytym stanie technicznym, zgodnie z wymogami estetyki, prowadzić stałą kontrolę jakości plakatów oraz w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, w tym na skutek wandalizmu wymienić plakaty na nowe na koszt Wykonawcy
I. Po zakończeniu kampanii Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia plakatów z billboardów oraz ich zniszczenia na swój koszt.
J. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia raportu z kampanii reklamowej zawierającego datę wyklejenia każdego plakatu i fotografię dokumentującą daną lokalizację do 14 dni roboczych po jej zakończeniu.

2. Termin wiązania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2022 r, godz. 10:00.
5. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25), drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Rozeznanie cenowe nr MGW.RSI.271.8.2022.KW 08/09/2022

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 08/09/2022

Załącznik nr 2 - wzór umowy 08/09/2022

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia - Zgoda na wykorzystanie wizerunku 08/09/2022

Wybór ofert 15/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.